logo
KLASYKAMUZYKA DAWNAJAZZOPERA I BALETMUZYKA ŽWIATAMUZYKA POLSKATANIECPIOSENKAINNE

Gorzkie »ale 2010 rozpoczŕ│y siŕ Âpiewami z Hvaru w Chorwacji w KoÂciele Žw. Krzy┐a w Warszawie...
~ wiŕcej ~
50,00 z│
Byli pierwsi w propagowaniu muzyki rumu˝skich Cyganˇw. Po nich przyszli nastŕpni... i nastŕpni...
~ wiŕcej ~
70,00 z│
1 2 3 4 5 6 7 8 9 nastŕpna strona >

polecamy 

Jeden z najwybitniejszych wspˇ│czesnych pianistˇw, czŕsty goŠ najwiŕkszych festiwali i sal koncertowych oraz takich miejsc jak Festiwal w Lugano, gdzie Marta Argerich zaprasza swoich przyjaciˇ│ muzykˇw aby z nimi wspˇlnie pomuzykowaŠ..
~ wiŕcej ~
85,00 z│
S│awna ju┐ w Âwiecie p│yta CD POUTNIK rosyjskiego a dok│adnie moskiewskiego zespo│u Andreja Kotowa, wydana przed laty we francuskiej firmie OPUS111, doczeka│a siŕ wreszcie wydania przez Zespˇ│...
~ wiŕcej ~
60,00 z│

nowosci 

Dwuplytowy album w nagraniu zespo│ˇw Schola Cantorum Minorum Chosoviensis i Flores Rosarum z udzia│em Susi Perfoglia - organy z mszami alternatim..
~ wiŕcej ~
45,00 z│
Kolejna autorska p│yta CD Ani Brody...
~ wiŕcej ~
45,00 z│
55,00 z│

inspiracje 

Przedstawiamy Pa˝stwu NAJSTARSZí z muzycznych tradycji ChrzeÂcija˝stwa - Liturgiŕ Bo┐onarodzeniow▒ KoÂcio│a Koptyjsko-Prawos│awnego.
~ wiŕcej ~
70,00 z│
P│yta wybitnego wspˇ│czesnego perkusisty tureckiego - goÂcia ostatniego festiwalu Skrzy┐owanie Kultur...
~ wiŕcej ~
70,00 z│
Wreszcie dotar│y do nas DVD z Argentyny! Na pocz▒tek Gotan Project w s│ynnym "La Revancha del Tango Tour"
~ wiŕcej ~
163,00 z│

odkrycia 

Niebywa│a gratka dla mi│oÂnikˇw gitary klasycznej - premiery Âwiatowe kilku kompozycji znakomitego kompozytora polskiego pochodzenia!
~ wiŕcej ~
45,00 z│
Wreszcie! Po d│ugich poszukiwaniach ( i wskazˇwkach Stefano Albarello) jest nagranie muzyki ktˇr▒ s│yszelismy w 2008 roku w Jaros│awiu na Festiwalu i w 2009 w Warszawie w czasie Festiwalu Gorzkie »ale.
~ wiŕcej ~
150,00 z│
Niezwyklŕ skojarzenie dwˇch odmiennych i jednoczesnie bardzo bliskich Âwiatˇw: pakista˝skie qawwali i andaluzyjskie flamenco!
~ wiŕcej ~
180,00 z│
Projektowanie stron www Warszawa