logo
KLASYKAMUZYKA DAWNAJAZZOPERA I BALETMUZYKA ŽWIATAMUZYKA POLSKATANIECPIOSENKAINNE

Andrzej Kurylewicz wybra│ w│asn▒, niepowtarzaln▒ drogŕ poszukiwa˝ artystycznych, od pocz▒tku kariery pozostaj▒c poza...
~ wiŕcej ~
75,00 z│
2-plytowy album zawierajacy najlepszy wybˇr utworˇw Henryka Miko│aja Gˇreckiego w najlepszych wykonaniach...
~ wiŕcej ~
60,00 z│
Z okazji jubileuszu 35-lecia dzia│alnoÂci artystycznej Kwartetu Žl▒skiego ukazuje siŕ dzi (27.11.2013) specjalny album zawieraj▒cy 8 p│yt CD z muzyk▒ polsk▒ w wykonaniu jubilatˇw. Album wyda│a fundacja "Musica Pro Bono" wspˇlnie z Radiem Katowice a sponsorem by│o Centrum Badawczo-Rozwojowe Pro Novum.
~ wiŕcej ~
200,00 z│
Druga p│yta CD Kwartetu Žl▒skiego z utworami kompozytora...
~ wiŕcej ~
45,00 z│
P│yta CD z nagraniami utworˇw zmar│ego w 2006 roku polskiego kompozytora...
~ wiŕcej ~
45,00 z│
Niemiecka firma PROVIVA wyda│a kilka p│yt z utworami kompozytora...
~ wiŕcej ~
45,00 z│
P│yta CD zawiera wiersze Krzysztofa Kamila Baczy˝skiego w wykonaniu i do muzyki Bogny Lewtak-Baczy˝skiej... oraz piosenki autorskie.Aran┐acje i akompaniament W. Nahorny,K.Woli˝ski,M,Hertel
~ wiŕcej ~
40,00 z│
P│yta zawiera utwory wspˇ│czesnych kompozytorˇw...
~ wiŕcej ~
45,00 z│
Nagranie dokonane po premierze Âwiatowej w Hamburgu w 1969 roku wydane obecnie w formacie DVD...
~ wiŕcej ~
125,00 z│
El┐bieta Chojnacka - klawesyn - muzyka wspˇ│czesna to trio nierozerwalne. A w tle jeszcze wielka Wanda Landowska... REWELACJA!!!
~ wiŕcej ~
40,00 z│
Pierwsza i jak na razie, jedyna p│yta CD z utworami Paw│a Mykietyna jednego z najciekawszych, wspˇ│czesnych kompozytorˇw polskich.
~ wiŕcej ~
45,00 z│
Unikalna, niedostŕpna w Polsce, plyta CD z 2 koncertami wiolonczelowymi i koncertem altˇwkowym w wersji wiolonczelowej K.Pendereckiego nagrana dla znakomitej firmy Finlandia.
~ wiŕcej ~
45,00 z│
Publikacja Fundacji “Musica Pro Bono” (2011) zawieraj▒ca wszystkie utwory kameralne kompozytorˇw tzw. Pokolenia Stalowowolskiego, tj. Eugeniusza Knapika, Aleksandra Lasonia i Andrzeja Krzanowskiego. Ukazuje siŕ w 60-t▒ rocznicŕ ich urodzin, z okazji Festiwalu Kwartet Žl▒ski i jego goÂcie....
~ wiŕcej ~
150,00 z│
Wydana w 2014 p│yta CD z poezj▒ LeÂmiana...
~ wiŕcej ~
45,00 z│
CD wydana w 2004 roku przez CD Accord z nagraniem z Teatru Wielkiego W Warszawie od lat niedostŕpna na naszym rynku i sprowadzana z zagranicy na zamˇwienie!
~ wiŕcej ~
105,00 z│
P│yta podstawowa dla melomana kolekcjonuj▒cego wspˇ│czesn▒ muzykŕ polsk▒
~ wiŕcej ~
62,00 z│
Wydana przez Polmusic i praktycznie nie dostŕpna gdzie indziej p│yta CD z muzyka filmow▒ m.in s│ynnym tangiem z Salta...
~ wiŕcej ~
50,00 z│
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nastŕpna strona >

polecamy 

Sequentia i Dilogos po│aczyly wysi│ki w celu przybli┐enia legendarnej "bitwy" Âredniowiecznych tradycji muzycznych
~ wiŕcej ~
75,00 z│
ZNAKOMITA SKúADANKA NAJLEPSZYCH I NAJBARDZIEJ ZNANYCH POLSKICH UTWORËW MUZYKI KLASYCZNEJ I WSPËúCZESNEJ!!! Pod│o┐em tych p│yt CD jest 24 karatowe z│oto daj▒ce wieksz▒ trwa│oŠ i lepsz▒ jakoŠ .
~ wiŕcej ~
50,00 z│
2-p│ytowa antologia nagra˝ tego geniusza pianistyki ko˝ca XX wieku...
~ wiŕcej ~
70,00 z│

nowosci 

WRESZCIE (2015) ukaza│ siŕ 3 CD album z najlepszymi piosenkami Mireille Mathieu...
~ wiŕcej ~
100,00 z│
rezyser dzwieku: Lech Dudzik, Gabriela Blicharz, architekt dzwieku: Leszek Blach Siewierski, Studio S1 Witolda Lutoslawskiego Polskie Radio w Warszawie, 15-16 lipiec 2009 i 4, 6 sierpien 2009. Harmusica Genewa. Gabrielle Dufour - Wierusz de Kowale Fundacja im. Jozefa Hofmanna MD06
~ wiŕcej ~
40,00 z│

inspiracje 

Byli pierwsi w propagowaniu muzyki rumu˝skich Cyganˇw. Po nich przyszli nastŕpni... i nastŕpni...
~ wiŕcej ~
70,00 z│
UNIKAT!!! W zwi▒zku z zamˇwieniem jednego z moich klientˇw "wybra│em siŕ" na poszukiwanie muzyki ChrzeÂcijan KoÂcio│a Malabarskiego do po│udniowych Indii...
~ wiŕcej ~
90,00 z│
Plyta Stefano Albarello nagrana w 2004 roku z XVIII i XIX wiecznymi pieÂniami neapolitanskimi ...
~ wiŕcej ~
45,00 z│

odkrycia 

Niezwyklŕ skojarzenie dwˇch odmiennych i jednoczesnie bardzo bliskich Âwiatˇw: pakista˝skie qawwali i andaluzyjskie flamenco!
~ wiŕcej ~
180,00 z│
Niedostŕpna od dawna na rynkach Âwiatowych (st▒d taka wysoka cena), genialna p│yta CD firmy K617 zawieraj▒ca nagranie mszy korsyka˝skiej i innych wspania│ych utworˇw religijnych z fenomenalnie Âpiewaj▒cych zespo│em A Cumpagnia i Nicole Casalonga "szalej▒c▒" na organach i klawesynie korsyka˝skim. ABSOLUTNA REWELACJA!!!...
~ wiŕcej ~
195,00 z│
Projektowanie stron www Warszawa